تبلیغات
تایتانیک کشتی فیلم - جدول پر فروش ترین ها


تایتانیک کشتی فیلم


جدول پر فروش ترین ها
چهارشنبه 25 خرداد 1384

رتبه نام فیلم کل فروش به دلارامریکا
1 Titanic -1997 $1,835,300,000
2 Harry Potter and the Sorcerer's
Stone -2001
$965,700,000
3 Star Wars: Episode I - The
Phantom Menace -1999
$922,300,000
4 Jurassic Park -1993 $919,700,000
5 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The -2001 $860,200,000
6 Independence Day -1996 $811,200,000
7 Spider-Man -2002 $806,700,000
8 Star Wars -1977 $797,900,000
9 Lion King, The -1994 $767,700,000
10 E.T. the Extra-Terrestrial -1982 $756,700,000
11 Forrest Gump -1994 $679,400,000
12 Sixth Sense, The -1999 $661,500,000
13 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones -2002 $631,600,000
14 Lost World: Jurassic Park, The -1997 $614,300,000
15 Men in Black -1997 $587,200,000
16 Star Wars: Episode VI - Return of
the Jedi -1983
$572,700,000
17 Armageddon -1998 $554,600,000
18 Mission: Impossible II -2000 $545,300,000
19 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back -1980 $533,800,000
20 Home Alone -1990 $533,700,000
21 Monsters, Inc. -2001 $528,900,000
22 Ghost -1990 $517,600,000
23 Terminator 2: Judgment Day -1991 $516,800,000
24 Aladdin -1992 $501,900,000
25 Indiana Jones and the Last Crusade -1989 $494,700,000
26 Twister -1996 $494,700,000
27 Toy Story 2 -1999 $485,700,000
28 Saving Private Ryan -1998 $479,300,000
29 Jaws -1975 $470,600,000
30 Matrix, The -1999 $456,300,000

نوشته شده توسط رز در چهارشنبه 25 خرداد 1384 و ساعت 09:06 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza